< strategies & places

     
>
news projects assignments travels other personal
2011 | assignment
architectural engineering
Architectural Engineering, of Production & Parts, gaat in op het daadwerkelijk realiseren van de architectonische expressie van een ontwerp. Daarbij ligt de nadruk op materialen en detaillering. Het Farnsworth House, in de buurt van Plane, Illinois, is van de hand van een van de meesters wat betreft detaillering: Ludwig Mies van der Rohe.

Door dit huis te analyseren van concept tot kleinste details leerden we gaandeweg de kracht van detaillering. En de kracht van de detaillering van het Farnsworth house zit hem in de ‘simpelheid’. De details zijn simpel, maar zorgen daarmee voor een sterke minimalistische uitstraling, wat natuurlijk past bij de op het eerste gezicht simpele opbouw van het huis: een paar kolommen en drie horizontale platen. Resultaat van deze analyse was een klein boekwerkje over het huis, dat onderaan te downloaden is. Daarnaast werd een 1:2 maquette vervaardigd van een belangrijk detail van de woning: de aansluiting van de vloer tegen de kolom. Door dat te doen worden de problemen die bij zulk een detail optreden tastbaarder.

Tweede deel van de opdracht bestond uit het ontwerpen van een paviljoen voor de Olympische Spelen op Trafalgar Square in London. Daarbij moest gebruik worden gemaakt van opgedane kennis uit de analyse van het Farnsworth House. De gedachte achter het paviljoen is een route die de weg naar de Olympische Spelen voor een sporter symboliseert door bochten, dalingen en stijgingen en een breekbare en massieve zijde. Op deze route zou dan de geschiedenis van de Olympische Spelen worden tentoongesteld. Het binnenpleintje is ideaal voor bekijken van de spelen en is dus naar de trappen voor de National Gallery gericht.

Farnsworth House (.pdf)