< lightweight structures
arch. engineering >

     
>
news projects assignments travels other personal
2011 | assignment
strategies & places
Infrastructuur en nederzettingen. Wat was het eerst? Strategies & Places is een onderzoek naar het onstaan, verdwijnen en groeien van nederzettingen en infrastructuur. Aan de hand van Tranchot kaarten uit het begin van de 19e eeuw hebben de studenten van dit semester gekeken naar de ontwikkeling van gebieden ten oosten van de maas en ten westen van de Rijn.


Geboren en getogen in Heerlen had ik het geluk om in mijn eigen regio onderzoek te mogen doen naar de ontwikkeling van de wegen. Aan de hand van bestudering van de geschiedenis van Heerlen, het stadsarchief Rijkheyt en kennis van de regio is een boekwerkje geschreven waar uitgebreid de geschiedenis van de regio aan bod komt. Speciale aandacht krijgt de ontwikkeling van Heerlen vanaf eind 19e eeuw, tijdens de opkomst van de mijnen. Het verslag is hieronder te downloaden.

Zuid-Oostelijke mijnstreek (.pdf)