< seminar
lightweight structures >

     
>
news projects assignments travels other personal
2010 | assignment
morphology tectonic
Morphology Tectonics, of Vomstudie, is een zoektocht naar het gedrag, de krachten, expressie, de relatie tussen en de detaillering van materialen. De relatie tussen constructie en huid, de buitenkant en de structuur die erachter zit en hoe deze in elkaar kunnen overvloeien, of juist van elkaar gescheiden zijn. Moet een huid iets verhullen, of juist iets zichtbaar maken? Komt de constructie of de structuur subtiel in de huid naar voren, of is op gegeven moment de structuur en de constructie juist de huid?

Met vormstudies, iedere week een nieuwe, zijn deze vragen over tektoniek onderzocht en beschouwd. De relatie tussen constructie en huid en hoe deze op gegeven moment volledig in elkaar overgaan en niet meer te onderscheiden zijn. Nylon neemt een vorm aan door de constructie, maar niet de vorm van de constructie. En toch ook weer wel.

De mooiste expressie zit hem in het niet meer kunnen onderscheiden van de huid en de constructie. Tijdens een vormstudie, waarbij vliegtuigtriplex samen met drie simpele stokjes een object wordt waarbij op het eerste gezicht de plankjes als huid dienen, kwam goed naar voren hoe de eerste indruk heel verkeerd kan zijn. De plankjes zijn niet bedoeld als huid. Zze omhullen wel en in gedachten geven ze het object een mooie ei-vorm, maar de plankjes zijn essentieel voor de constructie. Door de dubbele kromming in het materiaal komt alles onder spanning te staan en dit alles wordt op zijn plaats door simpel naaigaren en een paar spijkertjes. Geen harde verbindingen, slechts een manier om te zorgen dat de plankjes niet van de stokjes afschuiven.

Het eindproduct voor de entoonstelling van Morphology Tectonics heeft een vergelijkbare gedachte. Met behulp van ( afgekeurd) vurenhout is een object vervaardigd waar constructie en huid weer samensmelten. Het contrast tussen de rechte en gebogen wand in combinatie met de schuine latten tussenin heeft al menig constructeur aan het denken gezet. Immers, als één zijde kromtrekt, waarom trekt de andere niet krom? De oplossing zit in de detaillering. Wederom zijn het niet harde mechanische verbindingen, maar slechts het op zijn plaats houden van het element dat de vorm mogelijk maakt. De krachten die ontstaan door de gekromde wand, zijn de krachten die gebruikt worden in de detaillering.